Maraz, S. L. té com a propòsit que els productes i serveis que ofereix compleixin els requisits dels clients, satisfent les seves necessitats i expectatives i, assegurant-ne així, l’èxit a llarg plaç de l’empresa. Per això, estableix i assumeix els següents principis:
  • Maraz. S. L. té com a objectiu situar-se com una empresa de referència en el seu sector i mantenir el seu lideratge, basant-se en l’exclusivitat i la qualitat dels seus productes.

  • L’Organització considera la qualitat com a element fonamental per a l’obtenció de resultats positius que permetin establir-se a una empresa al mercat actual. Per a aconseguir aquesta qualitat necessària, Maraz, S. L. compta amb un sistema de gestió de la qualitat eficaç, competent i resolutiu i, sobretot, obert a una millora continua per a comprovar i verificar la seva eficàcia.

  • Els productes de Maraz, S. L. han de complir dos requisits fonamentals davant dels seus clients: satisfer les seves necessitats i expectatives i aportar-los un valor diferencial en el mercat.

  • Maraz, S. L. manté que la qualitat és un objectiu comú a totes les persones que treballen per a l’Organització. Per aquest motiu, aquesta política i totes les accions que contribueixin a aconseguir aquesta qualitat són conegudes i aplicades per tots ells.

  • Els treballadors de Maraz, S. L. saben que la rendibilitat del client depèn de l’alta qualitat entregada per l’Organització. Per a garantir aquesta qualitat, totes les persones que treballen a Maraz, S. L. cerquen la millora contínua diària dels productes que fabriquen.

  • La col·laboració estreta amb els proveïdors i clients ajuda a l’Organització a assegurar i millorar tots aquells aspectes relacionats amb la qualitat.
 
 
 © Copyright Maraz, S.L.