Sr. JOSÉ CARLOS MARCO MARÍN
(DIR. OPERACIONS):
jcmarco@marazsl.com
   
Sr. ÓSCAR LÓPEZ JORNET
(DIR. TÈCNIC / DIR. COMERCIALL):
tecnica@marazsl.com
   
Sra: MARTA PALAU MACÍAS
(Rble. RRHH / ADMINISTRACIÓ):
maraz@marazsl.com
   
Sr. JOAN PALAU MACÍAS
(Rble. GESTIÓ DE QUALITAT):
calidad@marazsl.com
   
Sr. XAVIER FORCADA LLOP
(Admón. COMERCIAL):
comercial@marazsl.com
   
Sra. Mª LUISA GONZÁLEZ PEDRAZA
(Adm. COMPRES):
lgonzalez@marazsl.com
 
 © Copyright Maraz, S.L.