presentación
 
 

Maraz, S. L. compta amb una llarga llista de clients a pràcticament totes les Comunitats Autònomes del territori nacional.

Aquests clients han estat diferenciats clarament per zones: Zona Catalunya, Zona Nord, Zona Centre i Resta d’Espanya, amb la intenció de tenir un major control sobre la producció i distribució de l’Organització.

Per a tenir un contacte més directe i personal, l’empresa compta amb dos representants a les zones de Madrid i València. Aquests representants, sempre en contacte amb la direcció comercial i tècnica, s’encarreguen de donar cobertura a  la seva pròpia comunitat i a totes aquelles comunitats que, per la seva proximitat, els han estat assignades. Tanmateix, s’encarreguen de localitzar i abordar clients potencials, ja sigui per iniciativa pròpia o per indicacions de la Direcció Comercial de Maraz.

Si bé, en els seus orígens, Maraz, S. L. va ser creada amb la intenció d’abarcar un mercat més aviat estatal, poc a poc s’han anat obrint les fronteres a nous països que han confiat en la qualitat dels motors de Maraz per a les seves màquines i/o equipaments.

Són molts els clients que han dipositat la seva confiança en la nostra firma. En un principi, van ser clients que, per la seva proximitat geogràfica van apostar pels nostres productes. Avui en dia, els nostres motors es troben funcionant per tot el món, ja sigui per compra directa o per compra de maquinària a empreses que han confiat prèviament en nosaltres. Trobem productes de Maraz a gran part del territori de Catalunya, a pràcticament totes les Comunitats Autònomes d’Espanya i a països tan representatius com França, Itàlia, Alemanya, Anglaterra, Xina, Egipte, etc… (per compra directa) o EEUU, Canadà, etc… (per compra de productes amb motor de Maraz).

 
 © Copyright Maraz, S.L.