Sr. JOSÉ CARLOS MARCO MARÍN
(DIR. OPERACIONES):
jcmarco@marazsl.com
   
Sr. ÓSCAR LÓPEZ JORNET
(DIR. TÉCNICO/ DIR. COMERCIAL):
tecnica@marazsl.com
   
Sra: MARTA PALAU MACÍAS
(Rble. RRHH/ADMINISTRACIÓN):
maraz@marazsl.com
   
Sr. JOAN PALAU MACÍAS
(Rble. GESTIÓN DE CALIDAD):
calidad@marazsl.com
   
Sr. XAVIER FORCADA LLOP
(Admón. COMERCIAL):
comercial@marazsl.com
   
Sra. Mª LUISA GONZÁLEZ PEDRAZA
(Admón. COMPRAS):
lgonzalez@marazsl.com
 
 © Copyright Maraz, S.L.